PestrÁ vinice

Pestrá vinice je iniciativa Dominiky Černohorské a Jana Čulíka, která má za cíl edukovat, spojovat a vzájemně se obohacovat za účelem krásnější, pestřejší a životaschopnější krajiny. Vinohradnictví je historicky, kulturně i finančně elitním zemědělským segmentem. Mělo by být na jeho špičce i při "revoluci" vedoucí k předání zemědělské krajiny dalším generacím v lepším stavu, než v kterém jsme ji dostali do péče my.PESTRÁ VINICE 2023První ročník Pestré vinice proběhl 11.8. 2023 ve Velkých Bílovicích. CÍLE SRPNOVÉ AKCE:


Edukace. Nejdůležitější součást dne. Společně s odborníky z Živé půdy budou prezentovány praktické kroky při vytváření Pestré vinice – výsadba stromů a jiných dřevin ve vinohradu jako reakce na monokulturalizaci vinohradnictví a problémy spojené s globálním oteplováním.


Pospolitost. Akce je určena pro všechny vinaře, kteří chtějí vytvářet pestrou a přirozeně odolnou vinici. Snahou je spojovat, sdílet a pomáhat v tomto úsilí všem bez ohledu na to, v jakém zemědělském režimu hospodaří a jaký produkt vytváří. Cílem je mazat nálepky vinařů, nerozdělovat tento obor, ale vytvářet pestrou vinařskou komunitu. Vnést do oboru důležitou myšlenku lokalismu. Společný oběd pro všechny účastníky Pestré vinice uvaří Vojtěch Václavíkem z KroKitchen ze surovin pocházejících výhradně od místních pěstitelů a farmářů, kteří budou oběda osobně účastni.


Sdílení. Akce se koná u exportně nejúspěšnějšího a ve světě nejznámějšího moravského vinaře Milana Nestarce. Milan provede všechny zúčastněné svým vinařstvím a odprezentuje svůj projekt na výsadbu 200 stromů ve čtyřhektarovém vinohradu těsně sousedícím s vinařstvím. Výsadba stromů je naplánována letos na podzim, projekt je vymyšlen s cílem vytvořit ukázkový model, sledovat jeho vývoj a úspěšnost a vytvářet prostor pro diskusi. Sdílení zkušeností a informací je nutným předpokladem při vytváření pestrých vinic.


Umění. To, že víno je umění, poté ukáže národní sommelierka Klára Kollárová, která povede degustaci vín od slavných vinařů hospodařících v bio či biodynamickém režimu. Architektka Barbara Jung pohovoří o drobné architektuře ve vinohradech jako dalším prvku pestrosti vinic. Ondřej Homola provede uměleckou intervenci v prostorách Betonárky, kde se přednášky budou konat.


POŘADATELÉ AKCE

Dominika Černohorská
Vinařka ekologicky hospodařící ve svém Vinařství Plenér na deseti hektarech vinohradů na Pálavě a v blízkém okolí.
Se společníkem založili Vinařství Plenér v roce 2016, úplně od nuly, dva roky poté, co Dominika dostudovala obor Vinařství a Vinohradnictví na Mendelově univerzitě.
Dominika také založila spolek Mladí vinaři sdružující mladé talentované enology.
V loňském roce se nadchla tématem pestré vinice, stromů ve vinici, v nově vysazených vinicích vyčleňuje prostor pro výsadbu stromů, keřů a luk, inspiruje se ve světě a jejím největším přáním je, aby půda a krajina byla nejen pro nás, ale hlavně pro další generace živá, zdravá a pestrá. A aby vinaři a vinohradníci mezi sebou sdíleli zkušenosti, setkávali se, diskutovali, kladli si otázky a společně na ně hledali odpovědi. Protože jak sama říká, všichni vinaři a zemědělci mohou společně budovat krajinu, ve které se nám dobře žije. Ne skrze konkurenci, ale přátelství.

Jan Čulík

Vystudoval mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, aby posléze během života v Kanadě zjistil, že cesta k nim vede přes upevnění lokálních vazeb. Stal se přesvědčeným lokalistou s globálním záběrem.

Je také pořadatelem vinařského festivalu Bottled Alive, nákupčím vína pro společnost Alma wines a podporovatel malých sedláků. Víno bere jako kulturní nápoj, který kromě smyslově smyslného potěšení funguje jako skvělý nositel myšlenek a pojítko mezi lidmi. Lze skrze něj ovlivňovat podobu krajiny, budovat silnější místní komunitu, ale i poznávat jiná, geograficky i kulturně, vzdálená místa. Jedním ze smyslů jeho života je přispět ke zdravější, pestřejší, voňavější krajině kolem sebe. Myslí si, že výběr toho, co jíme a pijeme, je politický akt. Právě skrze naše každodenní volby můžeme ovlivňovat podobu krajiny v které žijeme. 


Milan Nestarec

Vinař z Velkých Bílovic, který dobyl svět. Jeho vína jsou zastoupena ve špičkových restauracích a barech od Tokia po New York. Slávy už si užil dost a teď by rád podporoval hlavně místo, kde vyrostl a žije.

Živá půda

Živá půda je projekt Nadace Partnerství, který pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Tým expertů radí vlastníkům, jak zlepšit kvalitu půdy a zhodnotit ji, zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně, z veřejnosti buduje komunitu půdoochránců a u politiků lobbuje za udržitelné zemědělství a ochranu půdy.
Tématu pestrosti vinice se v Živé půdě věnují od ledna 2023, kdy pomáhali organizovat seminář „Stromy ve vinici“ v rámci festivalu Bottled alive v Táboře. Akce probíhá za podpory Vinařského fondu a pod záštitou prezidenta Svazu vinařů ČR Martina Chlada. 


KONTAKTY:


Dominika Černohorská: dominika@vinarstviplener.cz, tel.: +420 774 109 486

Jan Čulík: jan@thir.cz , tel.: +420 775 220 092